Distribution in China

Fangsheng Axle (Liuzhou) Co., Ltd.
FuDongli, Sales Department

East No 2, Yanghui Road
Yanghe Industrial New District,
Liuzhou, China, 545006
Phone: 0772-3111445
Fax: 0772-3127871-0
fudongli1986@yahoo.cn